Standard - Szabvány - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Fundoklia-völgyi Kaszanics 2x Aranykoszorús Kínai Meztelen Kutya Kennel

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Standard - Szabvány

CCD fajtáról
16.02.2011/EN

FCI-Standard N° 288

CHINESE CRESTED DOG

ORIGIN: China

PATRONAGE: Great Britain.

DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID STANDARD: 13.10.2010.

UTILIZATION: Companion Dog.

FCI-CLASSIFICATION: Group 9 Companion and Toy Dogs.
Section 4 Hairless breeds.
Without working trial.
BRIEF HISTORICAL SUMMARY: The Chinese Crested Dog comes in two varieties - the Hairless and the Powder Puff. The ‘Hairless’ have a crest of hair on their head extending part way down their neck, ‘socks’ covering their toes, and a plume on their tail. The rest of their body is, as their name implies, hairless. The ‘Powder Puff’ variety is covered entirely with a veil of long soft hair. While it is difficult to pinpoint their origin, it is said that they were owned by families of the Han Dynasty of China. The Chinese Cresteds were developed at this time as guardians of the treasure houses and, in a larger, heavier form, as hunting dogs. They were seen at shows in America from 1885 to 1926 but then were rarely ever seen for some fifty years.

GENERAL APPEARANCE: A small, active and graceful dog; medium-to fine-boned, smooth hairless body, with hair on feet, head and tail only; or covered with a soft veil of hair. Two distinct types of this breed: Deer type, racy and fine-boned, and Cobby type, heavier in body and bone.

BEHAVIOUR AND TEMPERAMENT: Happy, never vicious.

HEAD Smooth, without excess wrinkles. Distance from base of skull to stop equal to distance from stop to tip of nose. Head presenting graceful appearance with alert expression.

CRANIAL REGION :
Skull: Slightly rounded and elongated.
Stop: Slightly pronounced, but not extreme.

FACIAL REGION :
Nose: A prominent feature, narrow in keeping with muzzle. Any colour nose acceptable.
Muzzle: Tapering slightly but never pointed, lean without flews.
Lips: Tight and thin.
Jaws / Teeth: Jaws strong, with perfect, regular scissor bite, i.e. the upper teeth closely overlapping the lower teeth and set square to the jaws.
Cheeks: Cleanly chiselled, lean and flat, tapering into muzzle.
Eyes: So dark as to appear black. Little or no white showing. Medium size, almond in shape. Set wide apart.
Ears: Set low : highest point of base of ear level with outside corner of eye. Large and erect, with or without fringe, except in Powder Puffs where drop ears are permissible.

NECK: Lean, free from throatiness, long and sloping gracefully into strong shoulders. When moving, carried high and slightly arched.

BODY: Medium to long, supple.
Back: Level.
Loin: Taut.
Croup: Well rounded and muscular.
Chest: Rather broad and deep, not barrel-ribbed. Breast bone not prominent. Brisket extending to elbows.
Underline and belly: Moderate tuck-up.

TAIL: Set high, carried up or out when in motion. Long and tapering, fairly straight, not curled or twisted to either side, falling naturally when at rest. Plume long and flowing, confined to lower two-thirds of tail. Sparse plume acceptable.

LIMBS

FOREQUARTERS:
General appearance: Legs long and slender, set well under body.
Shoulder: Clean, narrow and well laid back.
Elbow: Held close to body.
Metacarpus (Pastern): Fine, strong, nearly vertical.
Forefeet: Extended hare-foot, narrow and long. Nails any colour, moderately long. Socks ideally confined to toes, but not extending above top of pastern. Feet turning neither in nor out.


HINDQUARTERS:
General appearance: Hindlegs set wide apart. Angulation of the rear limb must be such as to produce a level back.
Stifle (Knee): Firm and long, sweeping smoothly into hock.
Metatarsus (Rear pastern): Hocks well let down.
Hind feet: Extended hare-foot, narrow and long. Nails any colour, moderately long. Socks ideally confined to toes, but not extending above top of pastern. Feet turning neither in nor out.

GAIT / MOVEMENT: Long, flowing and elegant with good reach and plenty of drive.

SKIN: Fine-grained, smooth, warm to the touch.

COAT:
Hair: No large patches of hair anywhere on body. A long and flowing crest preferred, but sparse acceptable; ideally beginning at stop tapering off down neck. In Powder Puffs coat consists of an undercoat with soft veil of long hair, veil coat a feature.

Colour: Any colour or combination of colours.

SIZE AND WEIGHT:
Ideal height at the withers: Males: 28-33 cms. Females: 23–30 cms.

FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.

DISQUALIFYING FAULTS
Aggressive or overly shy.
Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.

N.B.: Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

The latest amendments are in bold characters.
16.02.2011/HU

FCI-Standard N° 288

Kínai Meztelen Kutya

SZÁRMAZÁS: Kína

VÉDNÖK: Nagy Britannia.

A HIVATALOS ÉRVÉNYES STANDARD KIADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010. 10. 13.

ALKALMAZÁS: Társasági kutya.

FCI-CSOPORT BEOSZTÁS: 9-es fajtacsoport Társasági és kísérőkutyák.
4-es szekció Meztelen fajták.
Munkavizsga nélkül.
RÖVID TÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÓ: A Kínai Meztelen Kutya 2 változatban létezik – szőrtelenben (Hairless) és szőrösben (Powder Puff). A szőrtelen változat fején bóbita található, mely a nyakon lefelé továbbnyúlik, lábaikat „zoknik fedik, és a farkukat is szőr borítja. Testük további része, ahogy a nevük is utal rá, szőrtelen. A szőrös változatot hosszú, puha szőrfátyol fedi. Noha nehéz hajszálpontosan megállapítani eredetüket, azt mondják, a kínai Han Dinasztia családjainak tulajdonában álltak. A Kínai Meztelenek ebben az időben fejlődtek ki, mint a kincstárak őrzői, és nagyobb, erősebb méretben, mint vadászkutyák. Amerikában 1885-től 1926-ig voltak láthatók kiállításokon, de ezután körülbelül 50 évig alig voltak láthatók.

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: Kicsi, élénk, kecses kutya; könnyű, ill. közepesen erős csontozattal. A test szőrtelen, a mancsokon, a fejen, és a farok végen finom szőrrel borított; vagy finom szőrfátyollal borított. Két különböző típust különböztetünk meg: egy finom felépítésűt (Deer típus) és egy zömökebb és erősebb csontozatút (Cobby típus).

VISELKEDÉS ÉS JELLEM: Vidám, sohasem rosszindulatú.

FEJ: Sima, nem túlzottan redőzött. A fejbúbtól a stopig lévő távolság egyenlő az orrhegytől a stopig lévő távolsággal. Kecses fej figyelmes tekintettel.

KOPONYA:
Agykoponya: Hosszúkás és kissé gömbölyű.
Stop: Enyhén, nem túlzottan kifejezett.

ARCORRI ÉSZ:
Orr: Kiemelkedő vonás, keskeny, összhangban a fanggal. Minden szín megengedett.
Fang: Kissé elkeskenyedő, de sohasem hegyes, hajlott, de nem lelógó.
Ajkak: Szorosak és véknyak.
Állkapocs / Fogak: Erőteljes állkapocs, tökéletes, teljes ollós harapással, azaz a felső fogak szorosan átfedik az alsó fogakat és merőlegesen illeszkednek az állkapocsba.
Pofák: Tisztán kirajzoltak, hajlott és lapos, a fang felé keskenyedő.
Szemek: Olyan sötétek, hogy szinte feketének tűnnek. A szemfehérje nem vagy alig látszik. Közepes méretűek, mandulavágásúak. Egymástól távol állnak.
Fülek: Mélyen tűzöttek: A fül sík alapjának legmagasabb pontja egybeesik a szem külső sarkával. Nagyok és felfelé állók, rojtokkal vagy a nélkül. A szőrös változatnál (Powder Puff) a lógó fülek megengedettek.

NYAK: Vékony, ráncoktól mentes, hosszú és kecsesen az erős lapockák felé lejt. Mozgásban enyhén ívelt és magasan hordott.

TÖRZS: Közepesen hosszú, ill. hosszú, hajlékony
Hát: Egyenes.
Ágyék: Feszes.
Far: Kerek és izmos.
Mellkas: Meglehetősen széles és mély, nem dongás. A mellcsont nem kiemelkedő. A szegy a könyökök felé terjed.
Alsó vonal és has: Mérsékelten felhúzott.
FAROK: Magasan tűzött, mozgásban magasan vagy oldalt hordott. Hosszú és elvékonyodó, egészen egyenes, nem gyűrűs vagy oldalra forduló, nyugalomban természetesen lógó. Lobogó, hosszú rojtos szőrzet az alsó harmadra korlátozva. A ritkább szőrzet megengedett.

VÉGTAGOK

ELÜLSŐ VÉGTAGOK:
Általános megjelenés: Hosszú és vékony lábak, jól a test alatt helyezkednek.
Vállak: Tiszta, szorosan hátra illesztettek.
Könyök: Közel illeszkednek a testhez.
Kézközép (Csüd): Karcsú, erős, szinte függőleges.
Mellső láb: Elnyújtott nyúlmancs, keskeny és hosszú. A köröm bármilyen színű lehet és meglehetősen hosszú. A zoknik ideális esetben az ujjakhoz szorítkoznak, de nem terjed a csüd tetején túl. A mancsok sem befelé sem kifelé fordulók.

HÁTULSÓ VÉGTAGOK:
Általános megjelenés: A hátsó lábak egymástól távol helyezkednek el. A hátsó szögelés akkor jó, ha a hátvonal vízszintes.
Térd: Erős és hosszú, egyenletesen a csánk felé ívelt.
Lábközép (Hátsó csüd): A csánk mélyen illesztett.
Hátsó láb: Elnyújtott nyúlmancs, keskeny és hosszú. A köröm bármilyen színű lehet és meglehetősen hosszú. A zoknik ideális esetben az ujjakhoz szorítkoznak, de nem terjed a csüd tetején túl. A mancsok sem befelé sem kifelé fordulók.

MOZGÁS: Térölelő, folyamatos és elegáns. Jó nyújtással és tolóerővel.

BŐR: Finoman erezett, puha és meleg tapintásra.

SZŐRTAKARÓ:
Szőrzet: A testet nem borítják nagy szőrfoltok. A hosszú és leomló bóbita a kedvelt, de a ritka is elfogadott; ideális esetben a stopnál kezdődik és a nyak felé fokozatosan csökken. A hosszúszőrű változatnál a szőrzet aljszőrből és egy lágy hosszú szőrfátyolból áll, ez egy különleges ismertetője.

Szín: Minden szín és színkombináció.

MÉRET ÉS SÚLY:
Ideális marmagasság: Kanoknál: 28-33 cm. Szukáknál: 23–30 cm.

HIBÁK: A előző pontoktól való bármely eltérés hibának tekintendő és a súlyosságnak, amivel a hibát figyelembe kell venni, egyenes arányban kell lennie a hiba mértékével és a hiba kihatásával a kutya egészségére és jólétére.

DISZKVALIFIKÁLÓ HIBÁK
Agresszív vagy túl félénk.
Diszkvalifikálni kell minden olyan kutyát, mely fizikai vagy viselkedésbeli rendellenességet mutat.

N.B.: A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkezniük, melyek a herezacskóban helyezkednek.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz